Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 september 2018.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 12 10 22 1 %
A+ 32 31 63 4 %
A 50 70 120 8 %
B 486 124 610 38 %
C 383 60 443 28 %
D 268 10 278 18 %
E 27 0 27 1 %
F 9 0 9 1 %
G 9 0 9 1 %
totaal 1277 305 1572 100 %