Nieuws

Planmatig onderhoud

Jaarlijks verricht Lyaemer Wonen zogenaamd planmatig onderhoud aan haar huurwoningen. Onder planmatig onderhoud wordt verstaan onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd zoals schilderwerk, houtrotherst...

Lees meer

Ondertekening prestatieafspraken 2017-2021

Ondertekening prestatieafspraken 2017-2021

Samenwerken aan passende en duurzame huisvesting voor iedereen

Gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer...

Lees meer

Aanpassing openingstijden per 17 juli 2017

Wij vinden goed contact met onze huurders van cruciaal belang. Om dat voor nu en in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven doen, gaat Lyaemer Wonen vanaf maandag 17 juli a.s. haar openingst...

Lees meer

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat


Op 19 juni jl. was het zover: alle bewoners van de 10 nieuwbouw appartementen aan de Wiepke Hofstraat in Lemmer ontvingen de sleutels. De bewoners kwamen niet alleen de sleutels in ontvangst nemen, ma...

Lees meer

Geen inkomensverklaring, geen woning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een inkomensverklaring nodig. Voorheen kon u deze alleen via de BelastingTelefoon (0800-0543) van de Belastingdienst opvragen. Vanaf 2017 is h...

Lees meer