Asbest

Asbest is een materiaal dat tot 1994 in verschillende producten gebruikt werd bij
de bouw van woningen. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en
warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. De verkoop, het gebruik,
maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van asbest is
sinds 1993 verboden.

Zit er asbest in mijn woning?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn asbestverdacht. Hiermee bedoelen wij
dat er een kans is, dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de
bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke verdachte woning asbest,
maar als uw woning gebouwd is voor 1994 dan is het verstandig u goed te
laten informeren door Lyaemer Wonen, voordat u gaat klussen. Voor wat betreft
eventueel door u zelf aangebrachte veranderingen ligt de verantwoordelijkheid bij
u zelf.

Informeren
Lyaemer Wonen informeert alle bewoners van haar circa 1600 woningen over de
eventuele aanwezigheid van asbest in de huurwoning. We doen dit op basis van
een globale inventarisatie op basis van de kennis die wij hebben van al onze
woningen ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. We maken
onderscheid in woningen waar asbest zit verwerkt waar de bewoner normaal
gesproken niet bij kan en waar wel. Van woningen gebouwd na 1994 kunnen we
met zekerheid zeggen dat de woning geen asbest bevat.

Saneren
Lyaemer Wonen kent een actieve aanpak ten aanzien van het verwijderen van
asbest. Als we asbest tegenkomen kijken we naar het risico en de mogelijkheid
om dit te saneren. Grotere klussen worden gepland in onze onderhoudsbegroting.
Een verhuizing is ook een moment waarop er gesaneerd kan worden.

Vragen?
Heeft u vragen over plekken waar (mogelijk) asbest is toegepast in uw woning,
neem dan gerust even contact met ons op.