Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 december 2018.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A 286 111 397 25,2 %
B 471 122 593 37,6 %
C 357 62 419 26,6 %
D 133 7 140 8,9 %
E 14 3 17 1,1 %
F 5 0 5 0,3 %
G 7 0 7 0,4 %
totaal 1273 305 1578 100 %