Overlast

Overlast is een probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen. Maar wat overlast is, kan voor iedereen anders zijn. Wij vinden het belangrijk dat u prettig in uw woning kunt leven. Daarom willen wij u graag adviseren, zodat het ontstaan van overlastsituaties zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Onderneem eerst zelf een poging om met de veroorzaker van de overlast in gesprek te komen en samen naar een oplossing te zoeken.

Gesprektips:

  • Begin het gesprek niet op het moment dat u zelf boos bent.
  • Probeer een tijdstip te vinden dat het u en uw buren schikt.
  • Probeer de overlast zo zakelijk mogelijk te verwoorden.
  • Luister ook goed naar het verhaal van uw buren.
  • Probeer tot een afspraak te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.

Lukt het echt niet om er samen met uw buren uit te komen? Leg de situatie dan uit aan
Lyaemer Wonen. U kunt hiervoor het digitale overlastformulier invullen op 'Mijn Lyaemer'. Wij kunnen dan samen met u kijken of er een oplossing te vinden is, door bijvoorbeeld voor u te bemiddelen en alsnog afspraken te maken. Anonieme meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.