Planmatig onderhoud

Jaarlijks verricht Lyaemer Wonen zogenaamd planmatig onderhoud aan haar huurwoningen. Onder planmatig onderhoud wordt verstaan onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd zoals schilderwerk, houtrotherstelwerk, voegwerk en onderhoud aan dakbedekking. Ook worden diverse woningen verduurzaamd.

Voor een overzicht van werkzaamheden die in 2019, naast het normale onderhoud (c.v., liften e.d.) en het dagelijks onderhoud, zijn opgenomen in de begroting kijk op:

planmatig onderhoud 2019

U kunt geen rechten aan deze lijst ontlenen.

Uiteraard krijgt u van ons tijdig persoonlijk bericht wanneer de werkzaamheden aan of in uw woning gaan starten.