Oosterzee

Novacplein

Oosterzee bestaat uit wee kernen: Oosterzee-Buren en Oosterzee-Gietersebrug.

In Oosterzee-Buren herinnert een historisch pand aan oude tijden, waarin Oosterzee het belangrijkste dorp van Lemsterland was.
In dat pand, het Koopmanshuis, woonden vanaf het jaar 1500 de grietmannen (burgemeesters) van Lemsterland.

Vanuit de karakteristieke koepel van de Nederlands Hervormde kerk klinkt iedere dag het gebeier van de bijna 500 jaar oude kerkklok.

In Oosterzee zijn diverse recreatiemogelijkheden door de aanwezigheid van een strand, een camping, een jachthaven, een sportveld, een speeltuin en een watersportcentrum.

Door de week gaat er overdag elk uur een bus naar Lemmer of Heerenveen.
Eind jaren negentig heeft een verbetering van de infrastructuur plaatsgevonden.

Lyaemer Wonen bezit in Oosterzee een ongeveer 80 woningen, zowel voor senioren als voor gezinnen. Op de locatie van de voormalige zuivelfabriek heeft Lyaemer Wonen elf appartementen en een winkel ontwikkeld. Het plan maak deel uit van het dorpsvernieuwingsplan Oosterzee.
Oosterzee is een levendig dorp met een actief Plaatselijk Belang. Er vinden vele activiteiten plaats waaronder Eastersimmer, een zomerfestival. Maar er wordt ook vanuit het dorp een jongeren Ontmoetingsplek ontwikkeld en een haven geƫxploiteerd. Daarnaast is er een voetbalvereniging.
Voor meer informatie zie ook http://www.oosterzee.com/Plaatselijk_Belang.html of kijk op Facebook https://www.facebook.com/plboosterzee