Toewijzingsregels huurwoningen

Nieuwe toewijzingsregels

Passendheidstoets

Inmiddels is de nieuwe woningwet van kracht. Als gevolg hiervan gaan er nieuwe toewijzingsregels gelden per 1 januari 2019. Klik op schema passend toewijzen om de nieuwe toewijzingsregels te bekijken.

Corporaties moeten vanaf 1 januari 2017 aan minimaal 95% van de huishoudens, die recht hebben op huurtoeslag, passend toewijzen. De overheid wil dat het inkomen aansluit bij de huurprijs van de woning. De regeling is ingesteld om de uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. Het gevolg hiervan is dat niet elke woningzoekende meer in aanmerking komt voor elke woning. Bij het toewijzen van huurwoningen kijken we naar het inkomen en de gezinssamenstelling omdat deze zaken van invloed zijn op de huurtoeslaggrenzen.

Wat betekent dit voor uw in de praktijk
· Voor nieuwe huurders met recht op huurtoeslag, waarvan het huishouden bestaat uit 1 of 2
  personen betekent het dat de huurprijs maximaal € 607,46 mag bedragen.
· Voor nieuwe huurders met recht op huurtoeslag, waarvan het huishouden bestaat uit 3 of meer
  personen, mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 651,03.
· Corporaties mogen 5 procent van de huishoudens met een lager inkomen dan de 
  huurtoeslaggrens een woning met een hogere kale huur toewijzen. Lyaemer Wonen zal dit bij 
  hoge uitzondering toepassen.

80/10/10-regel
Woningcorporaties moeten zich houden aan de regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie. Gedurende de komende 5 jaar gelden de volgende regels.
· Minimaal 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaar inkomen tot
  € 38.035 (de primaire doelgroep);
· Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaarinkomen van
  € 38.305 tot € 42.436 (de middeninkomens);
· Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor huishoudens die vanwege
  psychische of lichamelijke beperkingen woonruimte nodig hebben.

Alleen voor nieuwe huurovereenkomsten
De regels gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Lopende huurovereenkomsten blijven gewoon geldig.

Geen inkomensverklaring, geen woning
Uw inkomen wordt gecontroleerd op basis van de inkomensverklaring verstrekt door de belastingdienst op het moment dat u een woning wordt toegewezen. Bent u woningzoekende? Dan adviseren wij u om nu alvast deze inkomensverklaring, kosteloos, aan te vragen bij de belastingdienst via het telefoonnummer 0800 0543. U kunt deze inkomensverklaring vanaf 2017 ook downloaden via Mijn Belastingdienst. Mijn Belastingdienst is uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. U kunt inloggen met uw DigiD.

Als u een woning wordt toegewezen ontvangt u een uitnodiging voor een aanbiedingsgesprek. Bij dit aanbiedingsgesprek dient u de inkomensverklaring te overhandigen. Kunt u dit niet, of niet binnen het door ons gestelde termijn dan zullen wij de woning aan de volgende kandidaat toewijzen.

Belastbaar inkomen
Op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen.