Woonlastenoverzicht

Nieuwsgierig naar uw mogelijke woonlasten?

Lyaemer wonen vindt het van belang om haar huurders te informeren over alle woonlasten waar een huurder mee wordt geconfronteerd. Naast de huur van een woning bestaan de woonlasten ook uit belastingen, die vanuit de gemeente en het waterschap worden geheven en uit kosten voor gas, water en licht. Voor wat betreft gas, water en licht is het moeilijk om voorbeeld bedragen te noemen omdat deze lasten heel afhankelijk zijn van het type woning, maar vooral ook van hoe een huurder zelf omgaat met het gebruik van gas, water en licht. Een gezin met twee kinderen in een rijtjeswoning kent een heel ander verbruik dan van een éénpersoonshuishouden. Voor belastingen vanuit de gemeente en het waterschap kunnen u op de volgende websites vinden met welke bedragen u rekening moet houden. 

Gemeente de Friese Meren:
* afvalstoffenheffing
* rioolheffing

Wetterskip Fryslan (voor alle woningen in gemeente De Friese Meren behalve de woningen in de wijk Lemstervaart)
* waterschapsbelasting

Waterschap Zuiderzeeland (de woningen binnen de wijk Lemstervaart )
* waterschapsbelasting

Kwijtschelding
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Of u dat krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Klik hier voor meer informatie.