Nieuwbouw Tramdijk Oost fase 2

Gepubliceerd op 4 februari 2020
Nieuwbouw Tramdijk Oost fase 2

Net als in fase 1, gaat Lyaemer Wonen ook woningen bouwen in Tramdijk Oost fase 2. 

Hier zullen 8 eengezinswoningen worden gerealiseerd. De start van de bouw staat gepland voor mei 2020 en de oplevering in september 2020.

Klik hier voor de woonfolder met informatie over deze nieuwbouw.

De huurprijzen zijn vastgesteld op (prijspeil 2020):
 
2 hoekwoningen: € 663,40      (huurtoeslag mogelijk voor drie of meer persoonshuishouden)
2 tussenwoningen: € 641,21    (huurtoeslag mogelijk voor drie of meer persoonshuishouden)
2 hoekwoningen, smallere beukmaat: € 641,21    (huurtoeslag mogelijk voor drie of meer persoonshuishouden)
2 tussenwoningen, smalle beukmaat: € 619,01    (huurtoeslag ook mogelijk voor één en twee persoonshuishouden)   
 
Om de doorstroming te bevorderen worden minimaal 6 woningen bij voorkeur toegewezen aan huidige huurders van Lyaemer Wonen die ingeschreven staan als woningzoekende (zoekduur is bepalend ). De huidige huurwoning komt beschikbaar voor nieuwe verhuur. Lyaemer Wonen kan ook woningen toewijzen aan huurders die vallen onder wijkvernieuwingsurgentie, dit zijn huurders waarop het sociaal plan van toepassing is i.v.m. met toekomstige sloop van de woning.   
Twee woningen worden via het reguliere woningtoewijzingsysteem toegewezen (zoekduur is bepalend). 
Wij wijzen minimaal vier van de acht woningen toe aan meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen)

De woningen zullen net als ons overig aanbod gepubliceerd worden op onze website. De verwachting is dat we dat in februari 2020 gaan doen en vervolgens vindt de toewijzing plaats. 

Artist impression (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)
Artist impression (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)