Herstructurering Zuiderzeestraat en omgeving

Gepubliceerd op 6 februari 2020
Herstructurering Zuiderzeestraat en omgeving

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving zijn plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Door alle huurders kon individueel een voorkeur worden aangegeven voor een renovatievariant of sloop/nieuwbouw. Voor een aantal woningen was geen keuze mogelijk, daarvoor gold alleen de mogelijkheid van herontwikkeling.

Rekening houdend met de scenario’s én de voorkeuren van de bewoners is besloten tot onderstaande sloop/nieuwbouw (rood) en renovatie (groen) van de Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer.

PDF09952_20190716 Lemmer - Plankaart

De voorkeur van de bewoners heeft er toe geleid dat Lyaemer Wonen besloten heeft om 96 van de ruim 140 woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. De overige woningen zullen worden gerenoveerd.  

Op dinsdag 7 augustus 2018  is het sociaal plan voor fase 1 en op 10 juli 2019 voor fase 2 van het project Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer ondertekend door Aart Rekers namens Lyaemer Wonen en Anneke de Vries namens de huurdersvereniging. De betreffende bewoners hebben inmiddels een exemplaar ontvangen. Het Sociaal Plan regelt onder andere de verhuisvergoeding (van € 5993,--), de voorrang bij het vinden van een andere woning, de terugkeer mogelijkheid naar een nieuwe woning en de manier waarop Lyaemer Wonen daarbij helpt.

De planning van deze herstructurering is als volgt:

Fase 1 (sloop/nieuwbouw)
Zuiderzeestraat 53 t/m 63A (12 woningen)
Flevostraat 25-31 (4 woningen)
G. Hamkesstraat 2-8 en 1-7 (8 woningen)
Parkstraat 100-104a (4 woningen)
 
2018/2019: uitverhuizen
2020: sloop
2021:  verwachte oplevering

Alle woningen in fase 1 staan inmiddels leeg en zullen in maart/april worden gesloopt. Start van de nieuwbouw is in mei.

Fase 2 (sloop/nieuwbouw)
Flevostraat 10 en 12 (2 woningen)
Zuiderzeestraat 5 t/m 51 en 14 t/m 42 (39 woningen)
Zuiderzeestraat 2 t/m 12 (6 woningen)
 
2019/2020/2021: uitverhuizen
2022: sloop
2023: verwachte oplevering

Fase 3 (renovatie) 
Pampusstraat 1-7 (4 rijwoningen)
Parkstraat 26 t/m 36, 52 t/m 56, 72 t/m 98 en 106 t/m 126 (34 woningen)
Parkstraat 58 – 64 (4 woningen)
Parkstraat 66 t/m 70A (4 woningen)
 
2024: verwachte oplevering

Fase 4 (sloop/nieuwbouw)
Parkstraat 1 t/m 5 en 7 t/m 22 (21 woningen)

2024: uitverhuizen
2025: sloop
2026:  verwachte oplevering

Overige informatie:

nieuwsbrief februari 2020

uitnodiging inloopbijeenkomst 10 oktober 2019

nieuwsbrief juli 2019

uitnodiging informatiebijeenkomst 3 juli 2018

uitnodiging informatiebijeenkomst 28 september 2017

uitnodiging informatiebijeenkomst 21 december 2017

nieuwsbief nr. 3 mei 2017

nieuwsbrief nr. 2 december 2016

nieuwsbrief nr. 1 december 2016