Zuiderzeestraat en omgeving

Gepubliceerd op 16 augustus 2018
Zuiderzeestraat en omgeving

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving zijn plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Op 28 september konden de huurders tijdens een inloopbijeenkomst kennis nemen van de verschillende scenario's per woning. Tot 31 oktober kon door iedere huurder individueel een voorkeur worden aangegeven voor een renovatievariant of sloop/nieuwbouw. Voor een aantal woningen is geen keuze mogelijk, daarvoor geldt alleen de mogelijkheid van herontwikkeling.

Rekening houdend met de scenario’s én de voorkeuren van de bewoners is besloten tot onderstaande sloop/nieuwbouw en renovatie van de Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer.

P09522_180117_plankaart herontwikkeling

De voorkeur van de bewoners heeft er toe geleid dat Lyaemer Wonen besloten heeft om 80 van de ruim 140 woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. De overige woningen zullen worden gerenoveerd. Op donderdag 21 december vond een bewonersbijeenkomst plaats waarbij de plannen nader zijn toegelicht. 

In de afgelopen maanden is een eerste stap gemaakt met het verder worden uitgewerkt. Op 3 juli is een  inloopbijeenkomst gehouden om bewoners te informeren over de laatste stand van zaken

Op dinsdag 7 augustus is het sociaal plan voor fase 1 van het project Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer ondertekend door Aart Rekers namens Lyaemer Wonen en Anneke de Vries namens de huurdersvereniging. De betreffende bewoners hebben inmiddels een exemplaar ontvangen. Het Sociaal Plan regelt onder andere de verhuisvergoeding (van € 5993,--), de voorrang bij het vinden van een andere woning, de terugkeer mogelijkheid naar een nieuwe woning en de manier waarop Lyaemer Wonen daarbij helpt..

Overige informatie:

uitnodiging informatiebijeenkomst 3 juli 2018

uitnodiging informatiebijeenkomst 28 september 2017

uitnodiging informatiebijeenkomst 21 december 2017

nieuwsbief nr. 3 mei 2017

nieuwsbrief nr. 2 december 2016

nieuwsbrief nr. 1 december 2016