Richtlijnen in verband met het Coronavirus

Lyaemer Wonen heeft richtlijnen opgesteld voor haar bedrijfsvoering in verband met het Coronavirus. Lees hier het protocol

Nieuw! Fries huurderssteunpunt.

Gepubliceerd op 20 december 2018

Je rekeningen op tijd kunnen betalen is belangrijk .
Het gebeurt echter vaak dat een groep mensen met een lager inkomen of uitkering daar problemen mee krijgt.
Verhoging van allerlei kosten (!) en soms gewoon de omstandigheden kunnen leiden tot problemen op het gebied van tijdig kunnen betalen.
De gezamenlijke Friese Huurdersverenigingen hebben daarom het initiatief genomen om daar een klein beetje bij te helpen.
Wij horen vaak van mensen dat men niet weet waar men hulp zou kunnen krijgen.
Daarom is vandaag de nieuwe website de lucht ingegaan.

www.frieshuurderssteunpunt.nl

In één oogopslag zien van welke regelingen en voorzieningen je als huurder gebruik zou kunnen maken.
Dat is het doel van dit nieuwe Friese huurderssteunpunt!

Gezamenlijke Friese Huurdersverenigingen