Fusienieuws

Gepubliceerd op 16 juli 2019


Wat is er gebeurd?

De woningcorporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland hebben het plan opgevat om samen te fuseren. Wil dit plan daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht dan zijn er een aantal partijen die hier wat van moeten vinden. Belangrijk is natuurlijk dat bestuur en Raad van Commissarissen van beide corporaties “ja” zeggen tegen het plan. Erg belangrijk is ook dat de huurders zich in de fusie kunnen vinden. Daarvoor hebben de huurdersverenigingen zoals dat heet “instemmingsrecht”, dat wil zeggen dat zij een veto hebben over de fusieplannen. De twee gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren waar de corporaties werkzaam zijn, moeten een positieve zienswijze afgeven en ook de ondernemingsraden van beide corporaties moeten een positief advies uitbrengen.
De afgelopen tijd is er hard aan gewerkt om de fusieplannen toe te lichten, uit te werken en voorzien te krijgen van een positief advies en de instemming van alle bovengenoemde partijen. Ook het WSW (de partij waarmee woningcorporaties geld kunnen lenen tegen laag tarief) moet zich positief uitspreken over het idee om Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland te laten fuseren.

Wat is de stand van zaken?

Het resultaat op dit moment is dat de fusie door alle genoemde partijen wordt gedragen. Zowel de beide gemeenten, ondernemingsraden, besturen, Raden van Commissarissen, het WSW als de beide huurdersverenigingen zijn positief over de fusie.
Om de resultaten van het samengaan te kunnen monitoren en beoordelen hebben de beide huurdersverenigingen in samenwerking met de Woonbond een zogenoemde “meetlat” ontwikkeld, die ze in staat heeft gesteld een afgewogen besluit te nemen. Deze meetlat zal ook in de toekomst worden gebruikt om de fusieresultaten te bekijken.

Hoe nu verder?

Het positieve resultaat met een breed draagvlak dat inmiddels is verkregen betekent nog niet dat de fusie nu geregeld is. In het komende half jaar zullen ook anderen zich er nog over moeten buigen en zullen de stukken nog naar notaris, rechtbank, autoriteit en kamer van koophandel worden gestuurd. Als alles goed gaat, zijn beide corporaties dan aan het eind van dit jaar gefuseerd.
Eind goed al goed hopen we, maar nog even geduld, te zijner tijd hoort u er meer van.

Aart Rekers
Directeur bestuurder Lyaemer Wonen