Marcel Terpstra en Johan Groenewoud van techniek lossen samen alles op

Gepubliceerd op 27 oktober 2016
Marcel Terpstra en Johan Groenewoud van techniek lossen samen alles op


Coördinator techniek Marcel Terpstra en technisch woonadviseur Johan Groenewoud van Lyaemer Wonen hebben dagelijks nauw contact. ‘Wat Johan tegenkomt in zijn werk, daar hou ik rekening mee in de meerjarenbegroting’, legt Marcel uit.

De taken van Marcel zijn behalve het opstellen van de meerjarenbegroting, ook voorbereidingen treffen voor het planmatig onderhoud van de woningen, projecten, zoals groot onderhoud en kwaliteitsverbetering. Daarbij ook het bewaken van de kosten. ‘Maandelijks laat ik zien of we nog wel in de pas lopen met de begroting’.

Johan houdt toezicht op het onderhoud, de renovaties en de nieuwbouw, hij behandelt de aanvragen van huurders voor veranderingen die ze willen aanbrengen in de woning en ook de aanvragen voor de huurschuttingen. ‘Sinds een jaar of twee hebben we de mogelijkheid een schutting te laten plaatsen bij de woning en deze tegen een kleine vergoeding per maand te huren. Dit is een gat in de markt. Heel veel huurders willen dit. Een schutting is een duur ding en niet altijd door iedereen gemakkelijk in één keer te betalen. Daarnaast plaatsen wij de schutting, dus heeft de huurder er weinig werk van. Ik heb hiervoor een jaarlijks budget. Voor dit jaar is het al op, maar de aanvragen voor volgend jaar stromen al weer binnen.’ Ook is Johan het aanspreekpunt bij calamiteiten.

Marcel en Johan maken samen een jaarprognose, hiervoor inspecteren ze de woningen en klankborden samen hoe ze bijvoorbeeld bepaald onderhoud gaan aanpakken. ‘We brengen dit jaar het nieuwe plan voor 2017 uit en aan het eind van 2017 moet dan het hele plan afgewerkt zijn’, legt Marcel uit. ‘Alle ‘klussen’ die langer dan een dag duren besteden we uit. Het meeste grote werk wordt dus door aannemers gedaan. Alleen kleine klussen doen we zelf met de eigen onderhoudsdienst.’

‘Bij Lyaemer Wonen vinden we het heel belangrijk dat we zichtbaar zijn’, vertelt Johan. ‘We overleggen ook steeds meer met de huurder. Vroeger werd onderhoud vaak opgelegd. Tegenwoordig kunnen huurders voor bepaalde zaken, zoals het energiezuinig maken van de woning, het vernieuwen van de keuken of de badkamer zelf kiezen’.

In hun werk komen Marcel en Johan regelmatig bijzondere situaties tegen. ‘We moesten een keer een woning leeghalen, waar het groen door de vloer groeide’, herinnert Johan zich. ‘We hebben trouwens een mooie naam voor mensen die opeens zomaar vertrokken zijn uit hun woning’, lacht hij. ‘Dit noemen we een noorderzonnetje.’

Het valt beide op dat huurders er niet meer zo van schrikken als ze horen dat er asbest in de woning zit. ‘We hebben alle plekken waar asbest voorkomt vastgelegd in een cartotheek’, vertelt Marcel, ‘maar toch komt het af en toe voor dat we op een onbekende plek nog op asbest stuiten. We melden dit dan aan de huurder en maken een plan van aanpak. Voor ons is het altijd een uitdaging dit soort zaken goed op te lossen als de woning nog bewoond is, want mensen moeten dan soms tijdelijk een vervangende ruimte hebben. Je wilt zo efficiënt mogelijk werken en de huurder tevreden houden.’

‘Het liefst willen we bij dit soort of andere calamiteiten altijd gelijk actie ondernemen. Na overleg met de huurder kan dat meestal ook heel snel’, zegt Johan. ‘Het scheelt als je al direct met een goed voorstel komt’, vult Marcel aan.