Prestatieafspraken 2020

Gepubliceerd op 16 december 2019
Prestatieafspraken 2020

Donderdag 12 december jl. zijn de afspraken bekrachtigd die huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente De Fryske Marren over de volkshuisvesting in deze gemeente hebben gemaakt. De kern is "Passende en duurzame huisvesting voor iedereen". Waarbij betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaam, wonen, zorg en welzijn belangrijke speerpunten zijn in deze prestatieafspraken.