Privacyverklaring

Gepubliceerd op 14 mei 2018

Lyaemer Wonen dient op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan betrokkenen (degenen van wie Lyaemer Wonen persoonsgegevens verwerkt) kenbaar te maken op welke wijze zij met persoonsgegevens omgaat.
In de privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Lyaemer Wonen persoonsgegevens verwerkt en beschermt.