Project Zuiderzeestraat e.o.

Gepubliceerd op 15 augustus 2018
Project Zuiderzeestraat e.o.

Op dinsdag 7 augustus is het sociaal plan voor fase 1 van het project Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer ondertekend door Aart Rekers namens Lyaemer Wonen en Anneke de Vries namens de huurdersvereniging Lemsterland. De betreffende bewoners hebben inmiddels een exemplaar ontvangen.

Het Sociaal Plan regelt onder andere de verhuisvergoeding (van € 5993,--), de voorrang bij het vinden van een andere woning, de terugkeer mogelijkheid naar een nieuwe woning en de manier waarop Lyaemer Wonen daarbij helpt.

Brief aan bewoners Sociaal Plan etc.