Richtlijnen in verband met het Coronavirus

Lyaemer Wonen heeft richtlijnen opgesteld voor haar bedrijfsvoering in verband met het Coronavirus. Lees hier het protocol

Verslag van de 5 bewonersavonden voorgenomen fusie

Gepubliceerd op 6 maart 2019

Van de 5 bewonersavonden die Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen eind januari 2019 hebben georganiseerd in de plaatsen: Workum, Lemmer, Balk, St. Nicolaasga en Echtenerbrug is een verslag gemaakt. Tijdens deze avonden hebben zij hun huurders geïnformeerd over de stand van zaken van de voorgenomen fusie en de huurdersverenigingen hebben hun reactie hierop gegeven. Dit verslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de informatie die de verschillende sprekers elke avond gaven. In het tweede deel staan de vragen & antwoorden die tijdens de verschillende avonden zijn gesteld......

Lees hier het verslag van de 5 bewonersavonden.