Richtlijnen in verband met het Coronavirus

Lyaemer Wonen heeft richtlijnen opgesteld voor haar bedrijfsvoering in verband met het Coronavirus. Lees hier het protocol

Haalbaarheidsonderzoek fusie Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland

Gepubliceerd op 9 november 2018
Haalbaarheidsonderzoek fusie Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland

Als Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland hebben we besloten om in 2018 de haalbaarheid van een fusie tussen beide partijen te onderzoeken. Hiertoe is op 3 juli j.l. een intentieovereenkomst ondertekend. Zowel Lyaemer Wonen als Wonen Zuidwest Friesland hebben bezit in de gemeente De Fryske Marren. Wonen Zuidwest Friesland heeft daarnaast bezit in de aangrenzende gemeente Súdwest-Fryslân.

Als onderdeel van de regio Zuidwest Friesland met overeenkomstige opgaven, liggen er kansen om met het bundelen van de krachten meer te kunnen betekenen voor de huurders. Dit vanuit een lokaal verankerde en toekomstbestendige organisatie.

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op het in beeld brengen van deze kansen. We onderzoeken de volkshuisvestelijke meerwaarde en kijken daarin ook naar aspecten als financiën, de organisatie en eventuele risico’s. Een dergelijke stap zetten we niet alleen. Onze huurdersorganisaties, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en de ondernemingsraden zijn op de hoogte gebracht en worden gedurende het onderzoek betrokken.

Het is onze verwachting dat het onderzoek voor het einde van dit jaar wordt afgerond. Is er sprake van meerwaarde, dan richten we ons op een fusie per 1 juli 2019.

Wilt u meer weten over ons voornemen en het haalbaarheidsonderzoek, dan kunt u contact opnemen met dhr. A. Rekers (directeur-bestuurder Lyaemer Wonen, tel: 0514 - 60 90 00), of dhr. J. Huisman (directeur-bestuurder Wonen Zuidwest Friesland, tel: 0514 - 60 80 80).