Yeb Tiemensma, Lyaemer Wonen: plannen maken we samen.

Gepubliceerd op 8 december 2016
Yeb Tiemensma, Lyaemer Wonen: plannen maken we samen.

‘Elk project is anders’, vertelt Yeb Tiemensma, manager projecten bij Lyaemer Wonen. ‘En dat maakt mijn werk zo leuk’. Als manager geeft Tiemensma leiding aan de meest uiteenlopende projecten. Dat kunnen projecten zijn op het gebied van techniek of automatisering, maar de meeste projecten zijn vastgoedprojecten, nieuwbouw, maar ook het verduurzamen van woningen en renovatieprojecten. ‘Kort geleden hadden we de verbouw van het kantoor. Ook dat valt onder mijn projecten.’

De afdeling projecten is eigenlijk een eenmansafdeling. Afhankelijk van het project zoekt Tiemensma binnen de organisatie naar mensen die het project kunnen dragen en ondersteunen en vormt zo de projectgroep. Vaak wordt deze aangevuld met mensen van buiten de organisatie om alle kennis en kunde binnen de groep aanwezig te hebben. Als manager geeft Tiemensma niet alleen leiding aan het project, maar is hij ook de spil in het geheel. Hij maakt afspraken, organiseert dat de mensen bij elkaar komen, plant vergaderingen en zorgt voor de structuur binnen de groep en het project. Daarnaast beheert hij de kostenbegroting en maakt analyses.

‘Het is altijd weer een uitdaging om de goede mensen bij elkaar te vinden. Ik ben altijd op zoek naar de degenen, die het project net iets extra’s kunnen geven, meedenken in het proces en optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. ’Trots is Tiemensma op het inbreiproject aan de Christiaan de Vriesstraat in het centrum van Lemmer. Dit project kostte zo’n zeven jaar voorbereiding. Heel veel partijen hebben we bij elkaar gebracht. Een hele goede samenwerking hadden we met de architect. We hebben daar 17 appartementen en 19 verpleegplaatsen gerealiseerd.’
‘Dit was overigens nog in de tijd dat de woningcorporatie bepaalde wat er met de oorspronkelijke woningen gebeurde. De bewoners kregen dan een briefje in de bus met de mededeling dat we voornemens waren de woning te slopen.
Tegenwoordig is er veel meer overleg met de bewoners en de huurdersvereniging. ‘We werken nu meer van buiten naar binnen. Wanneer er plannen voor sloop of renovatie zijn, gaan we in overleg met de bewoners om samen tot de gewenste ontwikkeling te komen. We luisteren veel meer naar de wensen van onze huurders. We gaan veel meer de wijk in. We zijn onlangs een project gestart aan de Zuiderzeestraat. Hier richten we zelfs een atelier in de wijk in, waar de buurtbewoners drie dagen terecht kunnen om mee te denken over de inrichting van de wijk.’

Belangrijk is dat woningen betaalbaar blijven voor de huurder. ‘Dit is wel eens lastig’, vertelt Tiemensma. ‘Aan de ene kant wil je kwaliteit leveren, aan de andere kant wil je de huurder niet op kosten jagen. Soms is het ook niet direct zichtbaar dat een aanpassing aan de woning, uiteindelijk voordeel oplevert. Bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van een woning. De huur gaat dan wel omhoog, maar uiteindelijk ben je voordeliger uit doordat de energiekosten omlaag gaan.’

‘De voorbereiding van het project is heel belangrijk’, vindt Tiemensma. ‘Als het project dan eenmaal loopt, blijf ik wel betrokken, maar kijk ik al weer uit naar het volgende project’, lacht hij.