Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat e.o.

Gepubliceerd op 29 november 2016


Op 14 december om 14.30 uur zullen wethouder Durk Durksz en directeur-bestuurder Aart Rekers het startschot geven voor deze interactieve haalbaarheidsstudie. Dit startschot zal plaatsvinden bij het kantoor van de IJB groep aan de Flevostraat 14 te Lemmer. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en ontvangen nog deze week een nieuwsbrief met een uitnodiging.

Lyaemer Wonen gaat samen met de gemeente De Fryske Marren een haalbaarheidsonderzoek doen naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving. Architectenbureau Inbo gaat deze haalbaarheidsstudie begeleiden.

Het gaat over de herinrichting van het openbaar gebied, de toekomst van de huurwoningen van Lyaemer Wonen en over mogelijke nieuwbouwplannen op de locatie van het Groene Kruis gebouw, de brandweerkazerne en het kantoor van de IJB groep aan de Flevostraat 14. Alles binnen financiële kaders die er bij zowel de gemeente als bij Lyaemer Wonen zijn. En natuurlijk onder voorwaarde van het verwerven van de ontwikkellocaties. Architectenbureau Inbo heeft de opdracht gekregen om dit proces te begeleiden.

We zijn er van overtuigd dat inbreng van de buurt zelf de plannen die wij maken verbeteren. Uiteindelijk zijn de bewoners de ervaringsdeskundige van deze buurt, van de woningen en de gebruiker van de openbare ruimte.
Daarom gaan we een interactief proces in waarbij we beginnen met het ophalen van input uit de buurt. We gaan ook daadwerkelijk in de buurt enkele dagen werken aan toekomstplannen. Op dit moment ligt er nog geen enkel concreet plan.

Het programma met de wijkbewoners ziet er als volgt uit.

1. Wo 14 december:
a. 14.30 uur startschothaalbaarheidsstudie
b. 15.00 uur wijkschouw met buurtbewoners
c. 19.00-21.00, drie workshops met de buurt (openbaargebied, stedenbouw, woning)

2. Do 15 en vr 16 december
a. Lyaemer Wonen, de gemeente DFM en architectenbureau Inbo werken in de buurt zelf aan toekomstplannen
b. Tussen 14.00 – 18.00 uur open inloop voor alle buurtbewoners om ideeën mee te geven

3. Zat 17 december
a. Terug koppeling naar de buurtbewoners van de input uit de wijk en de plannen /scenario’s die daaruit voort zijn gekomen.

In januari / februari 2017 zal een tweede werksessie in en met de buurt worden gehouden over verder uitgewerkte scenario’s. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hein de Haan op telefoonnummer 0514 60 90 00.