Nieuws

Nieuw! Fries huurderssteunpunt.

Je rekeningen op tijd kunnen betalen is belangrijk .
Het gebeurt echter vaak dat een groep mensen met een lager inkomen of uitkering daar problemen mee krijgt.
Verhoging van allerlei kosten (!) en soms ...

Lees meer

Planmatig onderhoud

Jaarlijks verricht Lyaemer Wonen zogenaamd planmatig onderhoud aan haar huurwoningen. Onder planmatig onderhoud wordt verstaan onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd zoals schilderwerk, houtrotherst...

Lees meer

Duurzaam en betaalbaar wonen in Lemmer e.o.


Hoe gaat Lyaemer Wonen daarmee om? En wat merkt de huurder daarvan?

Aart Rekers, directeur-bestuurder Lyaemer Wonen:

‘Het kan u bijna niet zijn ontgaan: duurzaamheid is hét thema waarover het de komend...

Lees meer

Project Zuiderzeestraat e.o.

Project Zuiderzeestraat e.o.

Op dinsdag 7 augustus is het sociaal plan voor fase 1 van het project Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer ondertekend door Aart Rekers namens Lyaemer Wonen en Anneke de Vries namens de huurdersvereniging L...

Lees meer

PERSBERICHT

PERSBERICHT

Oproep VFW, huurdersbelangenverenigingen en VFG aan kabinet: zet heffingen corporaties om in duurzame investeringen voor huurder en woningzoekende.

Lees meer

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat


Op 19 juni jl. was het zover: alle bewoners van de 10 nieuwbouw appartementen aan de Wiepke Hofstraat in Lemmer ontvingen de sleutels. De bewoners kwamen niet alleen de sleutels in ontvangst nemen, ma...

Lees meer

Geen inkomensverklaring, geen woning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een inkomensverklaring nodig. Voorheen kon u deze alleen via de BelastingTelefoon (0800-0543) van de Belastingdienst opvragen. Vanaf 2017 is h...

Lees meer