Richtlijnen in verband met het Coronavirus

Lyaemer Wonen heeft richtlijnen opgesteld voor haar bedrijfsvoering in verband met het Coronavirus. Lees hier het protocol

Over Lyaemer Wonen

Lyaemer - spreek uit liamer - is de middeleeuwse naam voor Lemmer. We zijn een woningcorporatie die zo'n 100 jaar geleden is gestart in Lemmer en omgeving. Inmiddels hebben we een gevarieerd en modern bestand van ruim 1600 woningen in gemeente De Fryske Marren. Wij zorgen ervoor dat iedereen die een huurwoning wenst deze ook kan krijgen. Een speciale taak daarbij is het huisvesten van de groep met een lager inkomen en de groep die het moeilijk heeft bij het vinden van een goed huis (denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking en mensen met een verblijfstatus die nu nog in een asielzoekerscentrum wonen).

Maar prettig wonen houdt niet op bij de voordeur. Ook de woonomgeving is belangrijk. We onderzoeken wat er leeft en speelt in wijken, buurten en dorpen en werken met onze organisatie zo van buiten naar binnen aan de hoeveelheid groen, de speelmogelijkheden voor de kinderen, het wijkplan in Lemstervaart of de herstructurering in het centrum van Lemmer. Ons lokale karakter maakt dat we betrokken zijn en ons betrokken voelen bij het leefklimaat in buurten, wijken en dorpen in gemeente De Fryske Marren. We willen graag samen met u aan de slag en stellen ons daarbij op als een bondgenoot.

Aandacht en zorg zijn belangrijke begrippen bij Lyaemer Wonen. In onze strategie, maar vooral ook in ons handelen. Met onze 20 medewerkers willen wij huurders een goede en snelle service bieden. Efficiency hebben we hoog in het vaandel staan. Wij zijn een organisatie met korte lijnen en een grote betrokkenheid van alle medewerkers (zie ook ons organogram). Lyaemer Wonen wil mensen meer bieden dan een dak boven hun hoofd, we bieden iedereen die dat wil: "Onbelemmerd de ruimte".