Geschillencommissie

Wij trachten onze dienstverlening altijd zo optimaal mogelijk te doen. Toch zouden er situaties kunnen ontstaan dat u niet tevreden over ons bent.
Als u vindt dat u niet juist bent behandeld, of als u klachten hebt over onze dienstverlening, dan kunt u dit in eerste instantie voorleggen aan Lyaemer Wonen. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt die vrij eenvoudig te herstellen is. Mocht u alsnog ontevreden zijn dan kunt u terecht bij een geschillencommissie.
Met klachten wordt niet bedoeld klachten over bijvoorbeeld uw buren, of klachten over uw woning.
Het gaat hierbij om klachten over de wijze waarop bijvoorbeeld een verzoek van u is afgehandeld, of de wijze waarop onze organisatie met u als huurder is omgegaan.

In de informatiefolder geschillencommissie leest u verder wat u moet doen als u een klacht heeft.