Nieuws

Fusienieuws


Wat is er gebeurd?

De woningcorporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland hebben het plan opgevat om samen te fuseren. Wil dit plan daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht dan zijn er een ...

Lees meer

Verslag van de 5 bewonersavonden voorgenomen fusie

Van de 5 bewonersavonden die Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen eind januari 2019 hebben georganiseerd in de plaatsen: Workum, Lemmer, Balk, St. Nicolaasga en Echtenerbrug is een verslag gemaak...

Lees meer

Persbericht Provinciale klachtencommissie

De Friese Woningcorporaties en de huurdersorganisaties kozen ervoor om de behandeling van klachten met ingang van 1 januari 2019 in handen te leggen van een Provinciale klachencommissie.

Lees meer

Nieuw! Fries huurderssteunpunt.

Je rekeningen op tijd kunnen betalen is belangrijk .
Het gebeurt echter vaak dat een groep mensen met een lager inkomen of uitkering daar problemen mee krijgt.
Verhoging van allerlei kosten (!) en soms ...

Lees meer

Planmatig onderhoud

Jaarlijks verricht Lyaemer Wonen zogenaamd planmatig onderhoud aan haar huurwoningen. Onder planmatig onderhoud wordt verstaan onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd zoals schilderwerk, houtrotherst...

Lees meer

Duurzaam en betaalbaar wonen in Lemmer e.o.


Hoe gaat Lyaemer Wonen daarmee om? En wat merkt de huurder daarvan?

Aart Rekers, directeur-bestuurder Lyaemer Wonen:

‘Het kan u bijna niet zijn ontgaan: duurzaamheid is hét thema waarover het de komend...

Lees meer

Project Zuiderzeestraat e.o.

Project Zuiderzeestraat e.o.

Op dinsdag 7 augustus is het sociaal plan voor fase 1 van het project Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer ondertekend door Aart Rekers namens Lyaemer Wonen en Anneke de Vries namens de huurdersvereniging L...

Lees meer

PERSBERICHT

PERSBERICHT

Oproep VFW, huurdersbelangenverenigingen en VFG aan kabinet: zet heffingen corporaties om in duurzame investeringen voor huurder en woningzoekende.

Lees meer