Nieuws

Nieuwsbrief Zuiderzeestraat e.o.

Het is al weer een tijdje geleden dat wij u informeerden over het herstructureringsproject van de Zuiderzeestraat en omgeving. Zowel de betreffende huurders als omwonenden van het project hebben een n...

Lees meer

Fusienieuws


Wat is er gebeurd?

De woningcorporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland hebben het plan opgevat om samen te fuseren. Wil dit plan daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht dan zijn er een ...

Lees meer

Verslag van de 5 bewonersavonden voorgenomen fusie

Van de 5 bewonersavonden die Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen eind januari 2019 hebben georganiseerd in de plaatsen: Workum, Lemmer, Balk, St. Nicolaasga en Echtenerbrug is een verslag gemaak...

Lees meer

Persbericht Provinciale klachtencommissie

De Friese Woningcorporaties en de huurdersorganisaties kozen ervoor om de behandeling van klachten met ingang van 1 januari 2019 in handen te leggen van een Provinciale klachencommissie.

Lees meer

Nieuw! Fries huurderssteunpunt.

Je rekeningen op tijd kunnen betalen is belangrijk .
Het gebeurt echter vaak dat een groep mensen met een lager inkomen of uitkering daar problemen mee krijgt.
Verhoging van allerlei kosten (!) en soms ...

Lees meer

Planmatig onderhoud

Jaarlijks verricht Lyaemer Wonen zogenaamd planmatig onderhoud aan haar huurwoningen. Onder planmatig onderhoud wordt verstaan onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd zoals schilderwerk, houtrotherst...

Lees meer